Phòng đào tạo

than dong viet

Hỗ trợ kỹ thuật

HT Design

Camera

0975 34 88 96
0914 199 991

.:Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

KHÁM SỨC KHỎE ĐỢ 2 NĂM HỌC 2013-2014 - Lớp Gấu con

ngày 25/3/2014

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT KHÁM SỨC KHỎE TRẺ LẦN 2 NĂM HỌC 2013 - 2014,  LỚP GẤU CON( 12-18 THÁNG)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH   THỂ LỰC PHÂN LOẠI BỆNH TẬT Phân loại sức khỏe
NỮ Cân nặng (kg)  Kết quả Chiều cao (cm) Kết quả TMH RHM Mắt Da, niêm mạc  Tuần hoàn Hô hấp Tiết niệu sinh dục Tiêu hóa Thần kinh Hệ cơ xương, vận động
1 Trần Đỗ Ngọc  Ân 18/9/2012 x 10.8 Bt 81 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
2 Lê Gia  Hưng 25/4/2012   13 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
3 Trần Huy  Khải 7/8/2012   12.8 Bt 82.5 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
4 Trần Phương Linh 5/12/2012 x 11 Bt 78 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
5 Trần Gia  Long 16/02/2012   11.8 Bt 87 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
6 Trần Quang  Minh 20/10/2012                                
7 Nguyễn Lê Hà My 12/10/2012 x                              
8 Trương Nam Phong 8/10/2012   9.5 Bt 78 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
9 Nguyễn Xuân  Phú  26/10/2012   12 Bt 83 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
10 Trần Gia  Phúc 29/12/2011   13 Bt 89 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
11 Nguyễn Đình Minh  Quân 8/10/2012                                
12 Trần Phúc  Thiện 18/7/2012   12 Bt 80 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
13 Nguyễn Trí Tường 28/12/2012   8.5 Bt 77 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
14 Ngô Thanh  Vân 14/10/2012 x 12.5 Bt 82 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
15 Nguyễn Minh  Uyên 23/11/2012 x 10.5 Bt 77 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2014
Người lập biểu
Võ Thị Hoài 

 

Các tin khác: