Phòng đào tạo

than dong viet

Hỗ trợ kỹ thuật

HT Design

Camera

0975 34 88 96
0914 199 991

.:Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

KHÁM SỨC KHỎE ĐỢ 2 NĂM HỌC 2013-2014 - Lớp Thỏ non

ngày 25/3/2014

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG VĨNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT KHÁM SỨC KHỎE TRẺ LẦN 2 NĂM HỌC 2013 - 2014,  LỚP THỎ NON( 18-24 THÁNG)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH   THỂ LỰC PHÂN LOẠI BỆNH TẬT Phân loại sức khỏe
NỮ Cân nặng (kg)  Kết quả Chiều cao (cm) Kết quả TMH RHM Mắt Da, niêm mạc  Tuần hoàn Hô hấp Tiết niệu sinh dục Tiêu hóa Thần kinh Hệ cơ xương, vận động
1 Phạm Văn An 14/7/2011   14 Bt 95 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
2 Phạm Tuấn Anh 7/11/2012   12 Bt 80 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
3 Ngô Bảo Châu 4/2/2011 x 13.5 Bt 96 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
4 Trần Minh 22/10/2011 x 12.5 Bt 89 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
5 Ngô Gia Khánh 26/1/2012   12.7 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
6 Nguyễn  Văn An  Khánh 20/2/2012   13.2 Bt 88 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
7 Huỳnh Minh Hiếu 13/2/2012   11.8 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
8 Hoàng Kim Huyền 16/12/2011 x 11.2 Bt 85 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
9 Nguyễn Đăng Khôi 24/2/2012   11 Bt 83 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
10 Trần Phan Nhật Minh 17/6/2012   13.5 Bt 82 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
11 Nguyễn Trần Nhật Phong 25/7/2012   11.8 Bt 85 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
12 Lương Khánh  Ngọc 24/6/2012 x 13.2 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
13 Trần Phúc Gia Như 19/11/2011 x 11.5 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
14 Hồ Đăng  Phúc 16/10/2011   14.5 Bt 90 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
16 Phạm Viết Thắng 23/12/2011   11.5 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
17 Phạm Minh Thy   x 12.3 Bt 85 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
18 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Trâm 3/5/2011 x 10.7 Bt 86 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
19 Nguyễn Như Trinh 21/7/2012 x 10 Bt 79 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
20 Nguyễn Lê Yến Vy 9/7/2012 x 11.2 Bt 84 Bt Bt Bt Bt Hồng hào Bt Bt Bt Bt Bt Bt A
                                       
Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2014
Người lập biểu
Võ Thị Hoài 
Các tin khác: