Phòng đào tạo

than dong viet

Hỗ trợ kỹ thuật

HT Design

Camera

0975 34 88 96
0914 199 991

.:Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

Chương Trình Học

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ THEO CHUẨN TRẺ 5 TUỔI

CHỦ ĐIỂM HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN

Xem tin

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ THEO CHUẨN TRẺ 5 TUỔI

CHỦ ĐIỂM THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Xem tin

Thêm, bớt, chia nhóm đồ vật có 8 đối tượng làm 2 phần

Trẻ biết cách chia số lượng 8 thành 2 phần Rèn kỷ năng thêm, bớt trong phạm vi 8 Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học

Xem tin

Bé học chữ i, t, c

Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ i, t, c. Trẻ nhận ra âm và chữ i, t, c trong từ, trong tiếng. Rèn luyện kỷ năng phát âm đúng chữ i, t, c. Giáo dục trẻ chú ý lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô

Xem tin

Khám phá phương tiện giao thông đường bộ

Trẻ biết mô tả các đặc điểm đặc trưng, So sánh , phân biệt được điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao thông đường bộ. Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn, ngồi trên xe.

Xem tin
12