Phòng đào tạo

than dong viet

Hỗ trợ kỹ thuật

HT Design

Camera

0975 34 88 96
0914 199 991

.:Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

ĐỘI NGŨ CB-GV-CNV

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ PHỤ TRÁCH
1
Nguyễn Thị Thái Thanh
Hiệu Trưởng
2
Lê Thị Trà  My
Hiệu Phó
3
Đỗ Thị Thúy Vân
Kế toán
4
Võ Thị Hoài
Văn thư
5
Lương Thị Thanh Hà
Lớp  Lá (5-6 tuổi)
6
Phạm Thị  Ái
Lớp  Lá (5-6 tuổi)
7
Nguyễn Thị Kim Văn
Lớp Chồi (4-5 tuổi)
8
Phan Thị Ngọc Liên
Lớp Chồi (4-5 tuổi)
9
Nguyễn Thị Ngọc Khuê
Lớp Mầm (3-4 tuổi)
10
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Lớp Mầm (3-4 tuổi)
11
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Lớp Sóc con (24-36th)
12
Ngô Thị Thùy Nhung
Lớp Sóc con (24-36th)
13
Đặng Nguyễn Hồng Ân
Lớp Thỏ non (18-24th)
14
Lê Thị Ánh Hoa
Lớp Thỏ non (18-24th)
15
Dương Thị Duyên
Lớp Gấu con (12-18 th)
16
Mai Thị Khánh Hoa
Lớp Gấu con (12-18 th)
17
Mai Thị Minh Đông
Cấp dưỡng
18
Lê Thị Thanh Hải
Cấp dưỡng
19
Vũ Thị Thanh Hà
Cấp dưỡng
20
Nguyễn Thị Hàng
Tạp vụ
21
Nguyễn Văn Phú
Bảo vệ
22
Trần Thị Thủy
Y tế

 

Các tin khác: